integrative database for protein Cysteine Modifications in eukaryotes
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

iCysMod: an integrative database for protein cysteine modifications in eukaryotes.

Panqin Wang, Qingfeng Zhang, Shihua Li, Ben Cheng, Han Xue, Tian Shao, Zhenlong Wang, Ze-Xian Liu, Han Cheng.

2020, In preparation.